خانه / تابلو مغازه / تابلو فروشگاه

تابلو فروشگاه

نقش تابلو فروشگاه ها درزیبایی سیمای شهر

تابلو فروشگاه : فضاهای شهری به عنوان یکی از ارکان هویت ساز شهرهای ایرانی، در طول سالیان متمادی تحت تاثیر آموزه ها و الگوهای فکری و هنری اسلام شکل گرفته است. یکی از اجزای تشکیل دهنده فضای شهری، تابلوهای تبلیغاتی تجاری هستند تابلو فروشگاه که این تابلوها دارای هویت بصری متمایز و مشخصی می باشد که از فرهنگ مردم و نیاز های آن ها و نیز سلایق مختلف بر آمده است. بلوار رحمت شیراز یکی از مهم ترین بلوارهای شهر شیراز است که با تابلو تبلیغاتی فروشگاه ها و تابلو سردر مغازه ها پوشیده شده است.

تابلو تبلیغاتی فروشگاه

تابلوسازی تبلیغاتی جزئی از منظر شهری می باشند که تاثیرات زیادی در کیفیت فضای شهری ایجاد می کنند. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و شیوه مرور متون و اسناد کتابخانه ای استفاده شده است؛ مطالب مرتبط با این موضوع از میان منابع معتبر استخراج شده و سپس با استفاده از این مطالب به عنوان پیشینه و ادبیات پژوهش، معیارهایی برای تحلیل و بررسی نقش تابلوهای تبلیغاتی در زیبایی سیمای شهر ایرانی- اسلامی به دست آمده است.

تابلو فروشگاه
تابلو فروشگاه

تابلو سردر فروشگاه

در ادامه،با انتخاب نمونه مورد مطالعه و تحلیل آن با توجه به اصول طراحی شهری ایرانی- اسلامی اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و دسته بندی شده و درانتها نیز استفاده از روش سنجش تصویری برای مطالعه نمونه مورد بررسی استفاده شده است. در این پژوهش، ا استفاده از اصول تدوین شده در طراحی فضاهای شهری ایرانی- اسلامی، رهنمودهای تابلو فروشگاه طراحی تابلو استیل را بر این اساس تدوین کرده و سپس طرح پیشنهادی بر اساس این اصول و اقدامات انجام شده در این زمینه ارائه شده است.

تابلو سازی فروشگاه

مبانی طراحی شامل بهره گیری از جایگاه و اهمیت زیبایی در قرآن کریم و حرکت در چارچوب زیبایی شناسانه این کتاب می باشد. تابلو ترموود با استفاده از موارد فوق می توان به فضایی منسجم و پیوسته با حفظ هویت و فرهنگ ایرانی- اسلامی و کیفیت های زیبایی شناختی دست یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *